حسابداری

حسابداری

دفتر معین در اکسل

دفتر معین در اکسل

یکی از الزامات امروزه همه کسب و کارهای کوچک که بعضا نادیده گرفته می شود، مستند کردن فرآیند مالی است. آسانترین ابزار مستند کردن فرآیند مالی کسب و کارهای کوچک، استفاده از دفتر معین است. جهت استفاده آسان و گزارش گیری در بازه های زمانی مختلف پیشنهاد می شود از "دفتر معین در اکسل" استفاده کنید.

ادامه مطلب

حسابداری

قوانینی که یک حسابدار باید بداند

قوانینی که یک حسابدار باید بداند

یکی از مشخصات بارز افراد موفق (از نظر جایگاه شغلی و اجتماعی و همچنین درآمد) در مرحله اول آشنایی و پس از آن تسلط کافی به قوانین و استانداردهای مرتبط به شغل خود می باشد. این مورد تا حدی مهم است که حتی گاهی باعث می شود شخصی با تجربه کاری بیشتر در قیاس با شخص کم تحربه تری که به قوانین آشنایی یا تسلط کافی دارد در رتبه پایین تری قرار داشته باشد و حتی درآمد کمتری نیز نصیب وی شود.

ادامه مطلب