مهاجرت معکوس

ویدئو

مهاجرت معکوس

مهاجرت معکوس

مهاجرت معکوس؛ داستان یک جوان روستایی اهل استان مازندران که عطای ماندن در تهران را به لقایش بخشید و به روستای محل تولدش برگشت. همانجا کسب و کار خودش را راه اندازی کرد و کارآفرین شد.

ادامه مطلب