قیمت ارزانتر

مدیریت بازاریابی

12 روش قیمت گذاری صحیح

12 روش قیمت گذاری صحیح

یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر تصمیم مشتری به خرید یا عدم خرید، قیمت یک محصول است؛ لذا استراتژی مناسب قیمت گذاری محصولات عامل بسیار مهمی در رشد کسب و کار شما دارد.

ادامه مطلب