فرانچایزینگ

توسعه کسب و کار

توسعه کسب و کار زنجیره ای (فرانچایزینگ) در ایران

توسعه کسب و کار زنجیره ای (فرانچایزینگ) در ایران

کشورهایی که در سال های اخیر به سیستم بازار آزاد روی آورده اند، برای حرکت به سوی یک اقتصاد بازار به سمت فرانچایزینگ چرخش داشته اند. با توجه به گزارش انجمن بین المللی فرنچایز در سال 2015 ، فرنچایزینگ سالانه حدود یک تریلیون دلار فروش خرده فروشی ها را در ایالات متحده شکل داده و بیش از 320 هزار فروشگاه امتیازی در بیش از 100 صنعت در این کشور وجود دارد.

ادامه مطلب