طوفان ذهنی

خلاقیت و نوآوری

چهار اصلِ طوفان ذهنی

چهار اصلِ طوفان ذهنی

چهار اصل و قاعده اساسی وجود دارد که در جلسه طوفان ذهنی حتما باید رعایت شود؛ رعایت این قواعد و اصول در جلسه طوفان ذهنی منجر به هم افزایی و حصول نتیجه بهتر و در نهایت موجب بروز خلاقیت تیمی خواهد شد.

ادامه مطلب

خلاقیت و نوآوری

طوفان فکری چیست؟

طوفان فکری چیست؟

روش طوفان فکری یا ذهنی (Brain Storming) یک ابزار شناخته شده است که به شما در ایجاد راه حل های خلاقانه برای یک مسأله کمک می­کند . روش طوفان فکری به ویژه هنگامی بسیار مفید است که شما بخواهید سنت­ شکنی کنید و الگوهای تفکر تثبیت شده را تغییر دهید طوری که بتوانید به روشی نو به همه چیز بنگرید.

ادامه مطلب