خلاقیت

خلاقیت و نوآوری

موانع 9 گانه خلاقیت که ریشه نوآوری را می خشکاند!

موانع 9 گانه خلاقیت که ریشه نوآوری را می خشکاند!

تعداد موانع محیطی خلاقيت نامحدود هستند: فشارهاي زماني، مديريت غيرحمايتي، همكاران بـدبين، سياست­هاي خشك کسب ­وکار و بسياري ديگر از آن جمله ­انـد. اما شايد دشوارترين اين مـوانع، آن­هايي باشند كه افراد، خود برای خود ایجاد می­ کنند

ادامه مطلب

خلاقیت و نوآوری

۱۰ روش برای افزایش خلاقیت

۱۰ روش برای افزایش خلاقیت

گاهی اوقات تنها چیزی که باعث می‌شود ذهن خسته شما را دوباره به کار اندازد تغییر وضع ظاهری محیط اطرافتان است. اگر چشم انداز پیرامون شما تغییر کند، ذهن شما نیز به صورت ناخود آگاه به سمت یک دیدگاه جدید تغییر جهت می‌دهد. اگر تمام مدت در پشت میز خود بنشینید ذهن خود را در آن شرایط محدود می‌کنید و هیچ فضایی برای برانگیختگی او باقی نمی‌گذارید.

ادامه مطلب