تحلیل نقطه سر به سر

بیزینس پلن

تحلیل اقتصادی طرح کسب و کار

تحلیل اقتصادی طرح کسب و کار

اگر در صدد گرفتن وام از بانک هستید یا قصد ارائه طرح کسب و کارتان به سرمایه گذار را دارید، باید روی 7 شاخص به دقت تمرکز کنید. دوره بازگشت سرمایه، ارزش خالص فعلی، نرخ بازگشت داخلی، نقطه سر به سر، سود ناویژه، سود ویژه و تحلیل حساسیت.

ادامه مطلب

توسعه کسب و کار

چگونه از ماتریس SWOT برای تحلیل کسب و کارمان استفاده کنیم؟

چگونه از ماتریس SWOT برای تحلیل کسب و کارمان استفاده کنیم؟

تحلیل SWOT ابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و توانایی های درونی کسب و کاراست. پایه و اساس این ابزار کارآمد در مدیریت استراتژیک و همین طور بازاریابی، شناخت محیط پیرامونی کسب و کار است.

ادامه مطلب