شما در حال حاضر اینجا هستید :

مجله اینترنتی ناب آفرینیکارآفرینی زنان ضرورت آموزش کارآفرینی به زنان

ضرورت آموزش کارآفرینی به زنانافزودن دیدگاه

درکشورهای در حال توسعه موضوع کارآفرینی زنان از حساسیت و الویت بخصوصی برخوردار می باشد چرا که روند توسعه و ترقی در این کشورها مسیری بس دشوار و طاقت فرسایی را در پیشروی دارد و این کشورها با برخورداری از همه ظرفیت های موجود انسانی خود تنها نباید از زنان به عنوان استفاده کنندگان از برنامه های توسعه یاد کرد بلکه باید آنان رادر اجرای برنامه های توسعه مشارکت داد


در سالهاي اخير، زنان كه نزديك به نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي دهند، گرايش بيشتري به تحصيلات دانشگاهي پيدا كرده اند و نرخ ورود زنان و دختران به دانشگاهها، سال به سال درحال افزايش است. درحالي كه براساس آمارهاي رسمي، نرخ بيكاري نيز در ميان بانوان تحصيلكرده به صورت قابل توجهي درحال افزايش مي باشد. به نظر مي رسد جذب اين تعداد نيروي تحصيلكرده در سازمانهاي دولتي موجود كه اكثراً با تورم نيروي انساني مواجهند، عملي نباشد. بخش خصوصي نيز باتوجه به گستره محدودش در ايران، طبيعتاً نتوانسته است در جذب اين سرمايه هاي ملي موفقيت قابل توجهي داشته باشد. لذا يكي از راهكارهاي مهم جهت حل اين معضل، توسعه كارآفريني در ميان زنان و دختران مي باشد. .

يكي از راههاي حل معضل بيكاري در ميان زنان تحصيلكرده را توسعه كارآفريني در ميان زنان و دختران دانشگاهي دانستنــد. ايجاد تفكر كارآفريني و ورود به كسب و كار در ميان بانوان كشور، خصوصاً دانش آموختگان دانشگاهي كه باتوجه به دانش و مهارتي كه در رشته تخصصي دانشگاهي خود فراگرفته اند، امكان ايجاد كسب و كار به صورت فردي و يا گروهي در رشته تخصصي خود را دارند، بـاعث مي شود كه آنها با بهره گيري از استعدادهاي بالقوه خود، افرادي خلاق، نوآور و كارآفرين شوند و خود را باور نمايند كه اين خودباوري نه تنها منجر به تسلط و مـــــوفقيت آنان در زندگي شخصي شان مي شود، بلكه بسياري از ناهنجاري هاي فكري و رواني كه امروز با آن دست به گريبانند را كاهش خواهد داد و آنان را به جايگاه واقعي خود مي رساند. .

زنان به جهت اینکه از کرامت و لیاقت و ویژگی های عالی انسانی برخور دارند و حتی در پاره ای از جنبه ها و زمینه ها ایفا کننده نقشهای اساسی تر و به مراتب حساس تر از جنس مخالف خود می باشند از حقوق عالیه انسانی باید بر خوردار باشند لذایکی از مولفه های مهم حقوقی برای زنان به نحوه گزینش و انتخاب شیوه زیستن آنان توسط خودشان بر میگردد که باید مورد احترام و حمایت همه اقشار جامعه قرار گیرد بنابراین اگر کارآفرینی را انتخاب فلسفه نوین زندگی در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدانیم باید این حقرا برای آنان قایل گشت تا با تمام قوا و به دور از هرگونه تبعیض، ناعدالتی، قالبهای سنتی و باورهای مذموم و تنها در سایه شایستگی ها و در چارچوب ارزشهای متعالی جامعه در این عرصه اجتماعی حضور یابند.

 

ضرورت آموزش کارآفرینی زنان

زنان 49.25 در صد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند. در حالیکه نرخ مشارکت اقتصادی آنان 15.5 درصد می باشد که با متوسط نرخ فعالیت اقتصادی زنان در جهان (30%) فاصله بسیار ی دارد.

تمایل زنان و دختران به تحصیلات دانشگاهی در سالهای اخیر افزایش یافته و دختران بیش از 65 درصد از ورودیهای دانشگاه ها را به خود اختصاص داده اند. اما علی رغم داشتن تحصیلات عالی، از نظر اشتغال در وضعیت مناسب قرار ندارند.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ، از جمله ایران، حضور زنان در بازار کار، متناسب با افزایش سطح تحصیلات آنان افزایش پیدا نکرده است و موانع بسیاری بر سر راه فعالیتهای اقتصادی زنان در خارج از منزل وجود دارد. در حال حاضر ، علی رغم انکه بخش اعظم زنان خارج از بازار کار قرار دارند، کشور با مشکل عظیم بیکاری دست به گریبان است. در این صورت بطور قطع ، با افزایش شمار زنان تحصیلکرده و فعال بحران بیکاری تشدید خواهد شد. بطوری که نرخ بیکاری دختران و زنان دانشگاهی از 39% در سال 85 به 54% در سال 91 رسیده است.

در این میان نقش بسیار موثر و حیاتی کارآفرینان زن بعنوان بخش عظیمی از جمعیت انسانی جامعه بسیار چشمگیر و حائز اهمیت است به گونه ای که می توان ادعا نمود که در آغاز هزاره سوم آنان با شناسایی توانمند های خود و یافتن جایگاه واقعی خود در عرصه های متنوع و مختلف اجتماعی پیش قراول ان حرکت و خیزش عظیم کارآفرینی جهانی قلمداد گردیده و می روند تا آفریدگار شگفتی های نوین در عرصه جهانی گردند امروزه جامعه جهانی با باز شناسی قدر و منزلت و عظمت یکی از موثرترین عناصر خود و از طریق قایل شدن حق حضور آنان درعرصه های مختلف میرود تا در مناسبات و معادلات خود تجدید نظر نماید چرا که روند گسترده پروسه توسعه به پیشن خواهد رفت مادام که جامعه جهانی در این راه و مسیر طولانی بخشی از همراهان و نیروهای کار آمد و پویا خود را با خود همراه نسازد.

درکشورهای در حال توسعه موضوع کارآفرینی زنان از حساسیت و الویت بخصوصی برخوردار می باشد چرا که روند توسعه و ترقی در این کشورها مسیری بس دشوار و طاقت فرسایی را در پیشروی دارد و این کشورها با برخورداری از همه ظرفیت های موجود انسانی خود تنها نباید از زنان به عنوان استفاده کنندگان از برنامه های توسعه یاد کرد بلکه باید آنان رادر اجرای برنامه های توسعه مشارکت داد.

 

چالش های پیش رو کارآفرینی زنان ایران

علاوه بر چالش‌هاي جهاني كه زنان براي كارآفريني و راه‌اندازي كسب و كار براي خود و ديگران با آن روبه‌رو هستند، زنان ايراني با موانع جداگانه روبه‌رو هستند كه به گواه كارشناسان اجتماعي و اقتصادي بخشي از اين موانع ناشي از محيط و بخشي ديگر تابع تنگنا هاي شخصيتي و تربيتي زنان است.

باتوجه به مشاركت همه جانبه زنان در آموزش عالي و حضور موثر آنان در عرصه هاي علم و دانش كه نشانگر وجود شايستگي و توانمندي در آنهاست، ايجاد كسب و كار مبتني بر كارآفريني توسط زنان در مقياسهاي كوچك و متوسط چه به صورت كار در منزل و چه به صورت ايجاد شركتهاي توليدي، دستاورد هاي مهمي خواهد داشت.

باتوجه به نوپايي كارآفريني زنان، مشكلات زيادي وجود دارد. مهمترين آنها، مشكلات فرهنگي/ اجتماعي است كه رفع آن مستلزم اجراي سياستها و سازوكارهايي متناسب با آن مي باشد.

برخی از مشکلات فرهنگی اجتماعی پیش روی کارآفرینی زنان عبارتند از :

الف ) مخالفت مردان با فعالیت همسرانش ان در بنگاههای اقتصادی وایجاد یک حرفه یا شغل

ب) به دلیل محدودیت های فرهنگی از زنان انتظار می رود تا اوقات زندگیش انرا در یک محیط حفاظت شده سپری کنند تا آنها را از رویارویی با افرادی قویتر حفظ کرده و دور نگهدارد.

ج ) همچنین از زنان انتظار می رود تا فعالیت های شان را به خانه داری و مراقبت از فرزندان محدود کنند.

علاوه بر موارد فوق، کارآفرینی زنان با محدودیتهایی نیز روبرو می باشد که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف ) پر رنگ بودن نقش آنان در خانواده و همچنین نیاز روبه تزاید مردان به حضور دائمی آنان در خانواده

ب ) وجود افکار و باورهای منفی در مورد نقش زنان در کسب وکار

ج ) سطوح آموزشی نسبتا پایین تر برای زنان به دلیل دسترسی محدود به فرصتها یآموزشی شغلی در اکثر کشورها

د ) فرصتهای محدودتر دربخش دولتی برای توسعه مهارت های زنان

ه ) دسترسی ناکافی زنان کارآفرین به تکنولوژی، خدمات حمایتی و اطلاع رسانی

و ) دسترسی کمتر زنان به اعتبارات مالی بدلیل ضعف مسائل مربوط به ضمانت و مقادیر کم اعتبارات و همچنین وجود نگرش منفی در خصوصت و توان بازپس دهی پایین زنان کارآفرین.

با توجه به موانع و مشکلات ذکر شده كه روند روبه‌رشد كارآفريني توسط زنان را كند مي‌كند، نبود اعتماد‌به نفس، ترس از شكست و ملامت اطرافيان به ويژه اعضاي خانواده از موانع بازدارنده است.

اعتماد به نفس بالا، خوش فكري و داشتن نگاه مثبت به زندگي، پيش‌بيني آينده و نترسيدن از شكست و داشتن حس مبارزه‌جويي با مشكلات، حس كمك به ديگران دغدغه ارائه خدمت به ديگران، صداقت و توازن بين نقش خود در خانه و بيرون از خانواده، تعريف هدف روشن براي كارآفريني، ديدن آموزش و داشتن برنامه و هدف بلندمدت از جمله ويژگي‌هايي است كه كارآفرينان براي ورود به بازار بايد آنها را مدنظر قرار دهند.

مطالب مرتبط

خواندن مطالب زیر به شما پیشنهاد می شود

هوش مالی

اگر می خواهید پول پارو کنید این 8 روش را به کار ببندید!

اگر می خواهید پول پارو کنید این 8 روش را به کار ببندید!

استارت آپ

چارچوب ارزیابی فرصت‌ها و ایده‌های کسب و کار

چارچوب ارزیابی فرصت‌ها و ایده‌های کسب و کار

هوش مالی

کتاب صوتی: پدر پولدار پدر بی پول

کتاب صوتی: پدر پولدار پدر بی پول

فروش تلفنی

صوت آموزشی؛ آموزش تکنیک های فروش تلفنی

صوت آموزشی؛ آموزش تکنیک های فروش تلفنی

مدیریت بازاریابی

وفادارسازی مشتریان با گیمیفیکیشن یا بازیکاری

وفادارسازی مشتریان با گیمیفیکیشن یا بازیکاری

مدیریت فروش

ده پرسش کلیدی برای آنکه فروش خود را متحول کنید؟

ده پرسش کلیدی برای آنکه فروش خود را متحول کنید؟

مدیریت بازاریابی

بازاریابی اصولی در 10 مرحله

بازاریابی اصولی در 10 مرحله

کارآفرینی زنان

توصیه های یک زن کارآفرین میلیونر برای موفقیت

توصیه های یک زن کارآفرین میلیونر برای موفقیت

مدیریت مالی شخصی

چهار حساب طلایی؛ بهترین روش مدیریت هزینه ها و پس انداز

چهار حساب طلایی؛ بهترین روش مدیریت هزینه ها و پس انداز

نظرات کاربران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدید ترین مطالب

ناب آفرینی | مشاور برند، توسعه محصول و نوآوری در کسب و کار