هدف گذاری

هدف گذاری

چرا باید اهدافمان را بنویسیم

چرا باید اهدافمان را بنویسیم

هر انسانی در ذهن خود دو مکانیزم دارد. اول مکانیزم موفقیت و دوم مکانیزم شکست. جهان هستی بصورت پیش قرض حول محور موفقیت مکانیزمش را تعریف کرده است. اما در غیاب مکانیزم موفقیت، انسان با مکانیزم شکست مواجه خواهد شد؛ منظور از غیابِ مکانیزم موفقیت، همان تنبلی و بدون برنامه پیش رفتن است.

ادامه مطلب

هدف گذاری

چه هدفی داشته باشیم تا به آن برسیم؟

چه هدفی داشته باشیم تا به آن برسیم؟

آیا اهدافی که برای دست یابی به آنها تلاش می کنید، خیلی دشوار هستند؟ احتمالا اینطور نیست. به احتمال زیاد، آنها خیلی هم آسان هستند. اغلب مردم اهدافی معمولی و غیر مهم برای خود تعیین می کنند و به آنها توجه نمی کنند، آنها را جدی نمی گیرند و به یاد نمی آورند.

ادامه مطلب

هدف گذاری

چرا به اهدافمان نمی رسیم؟

چرا به اهدافمان نمی رسیم؟

خیلی پیش می آید که با شور و استیاق فراوان اهدافمان را می نویسیم و به در و دیوار می چسبانیم؛ مدتی بعد اما بی انگیزه و سرد می شویم و دیگر مثل قبل، روحیه پیگیری نداریم.

ادامه مطلب

هدف گذاری

هدف گذاری به روش اسمارت (SMART)

هدف گذاری به روش اسمارت (SMART)

ما هدف هایی داریم و می خوایم که به اون ها برسیم. معنای موفقیت برای ما رسیدن به اهدافمونه.

اما چطور به اهدافمون برسیم؟ به چه روشی؟

ادامه مطلب

هدف گذاری

5 راهکار طلایی هدف گذاری برای رسیدن به موفقیت

5 راهکار طلایی هدف گذاری برای رسیدن به موفقیت

در زندگی برای رسیدن به موفقیت باید هدف گذاری کرد اما هدف گذاری هم برای خود روش و قانون هایی دارد که باید به آنها عمل کرد. تعریف شما از هدف گذاری چیست؟

ادامه مطلب